monstrances


ID:
325465
Category:
Availability:
For sale

antique monstrances

Fluminalis offers more than 500 different original monstrances. We are the worlds leading manufacturer and supplier of the finest monstrances and quality church itmes for over 35 years fluminalis has thousands of world class sacred vessels always in stock we can deliver any monstrance directly from our stock our collection antique monstrances are the largest in the world our collections consist of chalices ciboria flagons monstrances tabernacles reliquaries censors sanctuary lams candesticks altar crossen missal stands processional crosses statuary stations of the cross wall manuals holy water fonts pews and chairs marble altars altar rails babtismal fonts and more we have dilevered thousands of items all over the world the last 35 years fluminalis church interiors horssen holland since 1972 worldwide the largest suplier of church furniture

De Monstrans
  De monstrans, ook wel Ostensorium genoemd, is meestal een van edelmetaal vervaardigde houder, die gebruikt wordt om er het H.Sacrament (de geconsacreerde Hostie) in uit te stallen of rond te dragen.
De behoefte aan dit soort vaatwerk ontstond in de 13 e eeuw.De in Luik wonende Juliana van Cornillon ontving in 1208 een visioen. Daarin
  werd haar gezegd,dat de verering van het H.Sacrament niet genoeg tot uiting kwam in het kerkelijk jaar.Zij vertelde dit aan haar Bisschop Jacob Pantaleon,die toen hij in 1264 paus werd onder de naam Ubanus IV, het feest verplicht stelde voor de gehele kerk.Zijn vroege dood verhinderde echter een snelle verwerkelijking.Het feest werd pas algemeen na 1317 gevierd. 

  Een exakte datering van het ontstaan van de sacramentsprocessie is niet mogelijk.Waarschijnlijk werden ze al op het einde der 13e eeuw gehouden.(2e Donderdag na Pinksteren)De vroegste officiele bevestiging kwam pas in 1429 met de bul van Paus Martinus de V,die een aflaat verbond aan deze processies.Aanvankelijk werd de Hostie in deze processies meegevoerd op een pateen,in een pyxis of ciborie of in een reliekhouder.Vooral deze laatste bleek bijzonder geschikt te zijn omdat hij makkelijk draagbaar was en de Hostie er goed in zichtbaar was.Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vorm van de monstrans zich heeft ontwikkeld uit die van de reliekhouder.

  Uit het eenvoudige lantaarntype ontstond de torenmonstrans,een veelal rijke architectonische construktie met cylindervormig toonglas.Wanneer de architektuur in de breedte wordt uitgewerkt i.p.v in de hoogte zoals bij de torenmonstrans,spreken we van een retabelmonstrans.Een derde type is een schijfmonstrans met rond toonglas.

  In de barok ontwikkelt zich uit de schijf- en de retabelmonstrans een nieuw type dat in de 18e eeuw haar hoogtepunt vindt in de zonnemonstrans.(collektie)Deze vorm blijft bewaard tot in deze tijd.Rond het toonglas worden,veelal vergulde zonnenstralen aangebracht.Om uitdrukking te geven aan de bijzondere verering van het H.sacrament werd de monstrans versierd met allerlei parels,edelstenen en vele vaak geschonken wereldlijke juwelen.

  Na het 2e vaticaans concilie werden in de meeste plaatsen de sacramentsprocessies afgeschaft zodat nu bijna geen monstransen meer worden gebruikt. De Hostie werd overigens altijd geplaatst in een zilveren
Luna Gelukkig keert de nostalie terug want in diverse plaatsen wordt de processie weer geeerd en gehouden.

 

MONSTRANCE IN ORIGINAL BOX. WITH ORIGINAL LUNA IN SEPERATE BOX. ANNO 1880 FRANCE. HEIGHT MONSTRANCE 52 CM.
International Shipping